Штефан Петер: Состојбата на пазарот на електрична енергија во Северна Македонија

194 / 5000

Дали можете да ни кажете нешто за моменталната состојба на пазарот на електрична енергија во Северна Македонија?

Изминатиот период, во медиумите имаше многу загрижувачки вести во врска со фактичката состојба со снабдувањето со електрична енергија во Северна Македонија. Од почетокот на 2021 година забележуваме огромен раст на цените на стоките, како што се гасот (+ 307 %), јагленот (+ 193 %) и CO2-EUA (дозволи за емисија на јаглерод диоксид) (+ 193 %). Истите тие се важни за производството на електрична енергија и затоа имаат директно влијание врз формирањето на цената.

Дали се соочувате со потешкотии на пазарот?

Минатата недела Регулаторната комисија за енергетика даде изјава дека забележале како некои компании за снабдување незаконски ги откажуваат договорите за снабдување со своите клиенти, а други го злоупотребуваат Системот за балансирање на енергијата на МЕПСО, така што не ја купуваат потребната количина електрична енергија за своите клиенти. Тоа го активираше алармот на ниво на целата земја со оглед на фактот дека ваквата состојба може да доведе до дестабилизација на електроенергетскиот систем во Северна Македонија.

Кои се вашите цели за во иднина?

Долги години ЕВН следи стабилна деловна стратегија со која се минимизира ризикот, со цел да биде сигурен партнер на своите клиенти. Нашиот долгорочен бизнис модел ни овозможува да се држиме до обврската кон нашите клиенти, дури и во вакви тешки времиња.

Интервју со Штефан Петер, МБА Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД

0 Shares:
You May Also Like