Heidelberg Skopje Business School (Heidelberg faculty of Skopje)

ИМА СОСЕМА ПОИНАКОВ ПОГЛЕД ЗА УСПЕХОТ НА МЛАДИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН  

Постојат два вида на знаење – општо и специјализирано. Општото знаење, колку и да е големо и разновидно, е од мала полза кога станува збор за акумулација на парите, со цел – младите да бидат успешни после дипломирањето. Факултетите и Универзитетите во светот, особено во регионот, располагаат практично со сите форми на општи знаења што ѝ се познати на цивилизацијата, концентрирани на едно место. Повеќето професори како единки на високообразовните установи не располагаат со големи пари. Тие се специјализирани за предавање на знаењата, а не и за организација или користење на знаењата.

За таа цел, ние во Хајделберг сме убедени дека знаењето нема да ги привлече парите доколку не е организирано и интелигентно насочено со посредство на практични планови за акција кон крајната цел – акумулација на парите за сите млади студенти после нивното дипломирање. Недоволното разбирање на овој факт е причина за конфузијата на милиони студенти, после завршување на студиите кои погрешно веруваат дека „знаењето е моќ“. Тоа е сосем погрешно! Знаењето е само потенцијална моќ. Тоа станува моќ дури кога ќе се организира во рамките на дефинираните планови за акција и ќе се насочи кон крајната цел.

Оваа „алка што недостасува“ во сите образовни системи може да се сретне во неуспехот на образованите институции, своите студенти да ги научат како да го организираат и да го користат знаењето откако се здобиле со него. Затоа, ние во Heidelberg Skopje BUSINESS SCHOOL (HEIDELEBRG FACUTY ОF SKOPJE) првично, акредитиравме две студиски програми:

  • Бизнис администрација: банкарство, осигурување и контролинг; и
  • Податоци и компјутерски науки;

кои знаењето како потенцијална моќ го организараат во дефинирани ПЛАНОВИ за акција и го насочуваат студентот кон конкретната ЦЕЛ.

Наскоро, годинава, ќе следува Конкурс за студии во Скопје, но со Германска Диплома и практика во С.Р. Германија за сите млади од Западен Балкан.

Види повеќе на: www.ibmhs.eu ГЕРМАНИЈА ДОМА!

СТРУЧНИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

Врз основа на Статутот и Правилникот за условите и критериумите за запишување на стручни специјализации за до-квалификација и преквалификација, Управата на Хајделберг Институт во Скопје (Heidelberg Skopje BUSINESS SCHOOL) донесе одлука за упис на 103 нови слушатели, за академиската 2024 годниа, на следниве програми:

Има на програмаУпсина квотаЦенаСтипендијаВаша партиципацијаАпликација:
Certified Controller® IGC quality accreditation10960 ЕУР160 ЕУР За пријави до 10.02.2023800 ЕУРhttps://ibmhs.eu/certified-controller/
Certified Front-End Developer151300 ЕУР300 ЕУР За пријави до 10.02.20231000 ЕУРhttps://ibmhs.eu/certified-front-end-developer/
Certified Graphic Designer102000 ЕУР500 ЕУР За пријави до 10.02.20231700 ЕУРhttps://ibmhs.eu/certified-graphic-designer/
Certified IT Operations and Support Engineer101200 ЕУР200 ЕУР За пријави до 10.02.20231000 ЕУРhttps://ibmhs.eu/certified-it-operations-and-support-engineer/
Certified Project Manager 10740 ЕУР150 ЕУР За пријави до 10.02.2023590 ЕУРhttps://ibmhs.eu/certified-project-manager/
Master in Digital Marketing101600 ЕУР200 ЕУР За пријави до 29.02.20231200 ЕУР[email protected]
Certification for Corporate Governance & Compliance – CCG&C81440 ЕУР50% за сите членки на АБИТ (во соработка)720 ЕУРhttp://abit.edu.mk/News.aspx?IdNews=179&IdLanguage=1&IdRoot=1
Certified Risk Manager – CRM81440 ЕУР50% за сите членки на АБИТ (во соработка)720 ЕУРhttps://ibmhs.eu/certified-risk-manager-and-credit-analyst/
Certified Credit Analyst – CCA81440 ЕУР50% за сите членки на АБИТ (во соработка)720 ЕУРhttps://ibmhs.eu/certified-risk-manager-and-credit-analyst/
Certified Branch Manager® – CBM81440 ЕУР50% за сите членки на АБИТ (во соработка)720 ЕУРhttp://www.abit.edu.mk/News.aspx?IdNews=8&IdLanguage=1&IdRoot=1
Certification in banking Supervisory standards® –   CBSS61020 ЕУР50% за сите членки на АБИТ (во соработка)510 ЕУРhttp://www.abit.edu.mk/News.aspx?IdNews=138&IdLanguage=1&IdRoot=1

ВАЖНО: стипендиите се предвидени за ран упис на кандидатите на сите членки кои ќе се пријават преку Македонско-Германско стопанско здружение-МГСЗ или директно на ликовите погоре.

Повеќе информации за студиските програми на:

[email protected]

[email protected] или 070 355 656   

На крајот на специјализацијата добивате:

  • Специјалистички сертификат – диплома за (ниво 1, 2 и 3) завршено неформално стручно едногодишно образование согласно eвропска рамка за квалификации;
  • Можност за трансферни кредити ЕКТС за додипломски и MBA студии на образованите институции
  • Германска диплома за специјалистички обуки од високообразовната установа “Heidelberg Skopje BUSINESS SCHOOL”

Извор: Heidelberg Skopje Business School

0 Shares:
You May Also Like
Read More

Property One Furniture

Дозволете Molto Luce да го трансформира вашиот простор во елегантен и функционален амбиент, креирајќи пријатна атмосфера што ќе…
Read More

EOS Matrix ја најавува презентацијата на истражувањето „Европски платежни навики 2022“ и ја истакнува важноста за професионалното управување со побарувања

EOS Matrix, дел од Групацијата EOS, на почетокот на декември оваа година ќе ги презентира и објасни веќе…